Vilkår og regler

1. Adgang til arrangementsområdet

For å få adgang til arrangementsområdet kreves fremvisning av gyldig billett og skolebevis, eller annen akkreditering fra arrangør. Billetten må være hel, fullstendig og uskadd for å bli akseptert. Dersom du har fått skader på din billett, kontakt utsalgsstedet så snart som mulig. Billetten du kjøper gir ikke adgang til arrangementsområdet, men må byttes i Arrangørens offisielle armbånd ved inngang til arrangementsområdet. Du er selv ansvarlig for din billett frem til du har byttet den i armbånd. Tapte billetter eller armbånd erstattes ikke. Armbåndet kan ikke åpnes og settes på igjen. Ødelagte/avklippede armband kan ikke benyttes, og kan ikke byttes inn i nye. Aldersgrensen er 18 år. Ledsager er gratis, og får utdelt egen akkreditering ved inngangen.

2. Billetter og armbånd

Billetter, RusseID, annen akkreditering eller inngangspass er personlige og kan ikke overdras. Billettene er kun gyldige om de er kjøpt av arrangør eller arrangørs offisielle samarbeidspartnere. Billetter kjøpt av andre tilbydere vil ikke bli akseptert. Duplisering av billetter som printes ut hjemme er strengt forbudt. Alle forsøk på å få inngang til festivalområdet med en billett som allerede er registrert i festivalens systemer vil ikke bli godtatt. Dette er uavhengig om man er i besittelse av den originale billetten eller duplikatet. Alle armbånd er Arrangørens eiendom frem til arrangementet er avsluttet.

3. Sikkerhet på festivalen

Arrangør forbeholder seg retten til å kroppsvisitere deltagere på arrangementet for å søke å unngå at gjenstander som vil kunne utgjøre en trussel eller som kan brukes som våpen blir konfiskert. Ved mistanke om ulovlige gjenstander eller deltakelse i ulovlige aktiviteter kan personer også bli kroppsvisitert inne på arrangementsområdet. Ved uønsket opptreden, medbringelse av farlige eller ulovlige gjenstander eller nektelse av konfiskering av ikke tillatte gjenstander, forbeholder arrangøren seg retten til å bortvise personer og/eller nekte personer adgang til arrangementet. Bortviste/nektede personer får ikke refundert billett. Personer som blir bortvist på grunn av vold eller andre grove handlinger vil kunne tape retten til å komme inn på senere arrangementer. Ingen kjøretøy uten spesiell kjøretillatelse vil få adgang til arrangementsområdet. Bål og engangsgrill er forbudt på festivalområdet eventuell camping. All bålbrenning er forbudt. Å brenne plastgjenstander på fellesgrill er forbudt. Å kaste gassbeholdere, lightere, spraybokser eller lignende gjenstander på bål eller grill er ekstremt farlig og vil medføre utkastelse.
ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

4. Tap og skade

Arrangør og dets samarbeidspartnere tar intet ansvar for skade eller tap i forbindelse med aktiviteter på arrangementet. Dette omfatter blant annet personskade, skader på eller tap av gjenstander, tyveri, tap, hærverk, skade på eiendom og kjøretøy som skyldes uaktsomhet, uhell, egne handlinger eller handlinger til andre personer på arrangementet. Billettinnehaveren fraskriver seg for øvrig retten til å kreve erstatning fra arrangør. Billettinnehaveren kan likevel kreve erstatning fra arrangør som følge av tap som nevnt ovenfor som skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangøren er ansvarlig for.

5. Markedsføring og media

All markedsføring og/eller handelsvirksomhet på arrangementet må forhåndsgodkjennes av arrangør. Alle billettkjøpere og deltagere på arrangementet aksepterer å bli filmet og/eller fotografert for kringkasting på TV, video, DVD, webcast og podcast. Dette gjelder også sikkerhets- og overvåkningskameraer. Billetter kan ikke brukes i forbindelse med markedsføring, media eller salgsfremmende aktiviteter, hverken kommersiell eller ideell virksomhet, uten arrangørs skriftlige samtykke.

6. Ordensregler

Avfall skal kastes i søppelkasser eller på andre merkede plasser på arrangementsområdet. Røyking er ikke tillatt innendørs eller inne på lukkede områder. Dette inkluderer konsertteltene på festivalområdet.Følgende gjenstander vil ikke bli akseptert på arrangementsområdet: Illegale stoffer og substanser, herunder narkotika, våpen, laserpekere/sendere, spraybokser, fyrverkeri og nødbluss, uautorisert film- og videoutstyr og alle former for glassflasker. Slike gjenstander vil kunne bli konfiskert og tilbakeleveres ikke. All mistanke om besittelse av narkotiske stoffer eller våpen blir kommunisert til politiet på stedet. Det er ikke tillatt å ha med seg verktøy inn på arrangementsområdet etter at oppriggsperioden er ferdig. Verktøy kan deponeres i garderoben. Du må være over 18 år for å kjøpe alkohol på arrangementsområdet. Alle personer må vise legitimasjon ved inngang til serveringssteder. Det er kun tillatt å ta med mat, tobakk og alkohol på arrangementet til personlig bruk. Mat, tobakksvarer eller alkohol utover til eget personlig bruk kan konfiskeres av arrangøren. Kjæledyr er ikke tillatt på arrangementsområdet, med unntak av nødvendig førerhund. Det skal for øvrig utvises nødvendig aktsomhet og varsomhet på arrangementsområdet.

7. Refusjon og avlysning m.v

Kjøpte billetter refunderes ikke. Tapte eller stjålne billetter refunderes ikke. Sykdom og legeerklæring gir ikke rett til refusjon av kjøpte billetter. Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse, endre eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens bestemmelser, og ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring på arrangørs nettsider. Endring eller flytting av arrangement gir ikke rett til refusjon av billett, med mindre endringen eller flyttingen er vesentlig. Som vesentlig flytting ansees dersom arrangementet flyttes til et tidspunkt etter avsluttet russefeiring, og som vesentlig endring ansees dersom arrangementet får et helt annet innhold enn kunngjort i forbindelse med start av salg av billetter og det nye innholdet ikke kan ansees forenelig med hva som er vanlig for arrangementer i forbindelse med russefeiringen. Endring av arrangementssted innenfor Østlandet ansees ikke som vesentlig. Billetter refunderes ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring av endring eller flytting på arrangørs nettside. Eventuelle påløpte serviceavgifter eller billettgebyr refunderes ikke. Billettinnehaveren kan ikke kreve refusjon eller erstatning for kjøpte billetter utover ovennevnte, med mindre billettinnehavers økonomiske tap skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangør er ansvarlig for.

Personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Tryvann Drift AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet. Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Personopplysningene kan også utleveres til selskap/organisasjoner Tryvann Drift AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Tryvann Drift AS. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Tryvann Drift AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan styre bruken.

Cookies

Ved å bruke nettsidene til Tryvann Drift AS samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

«Cookies» – eller informasjonskapsler – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie kan beskrives som en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne. Det gir oss mulighet til å få en oversikt over hva som legges i handlekurven, hvilke varer som presenteres og annen statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De mest brukte nettleserne (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men man kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om man ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer det i loggfiler på våre servere i en periode. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettleser man bruker, bredbåndsleverandør (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. I noen tilfeller brukes denne informasjonen også for å tilpasse vår markedsføring.

Informasjonen som samles inn benyttes kun internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Tryvann Drift AS. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere sporingscookies.