shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : kr0
View Cart Check Out

Tryvann

Nyheter

FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner:

neiernei_bilde_nettsak_751px (1)

Russ 2018 sier #NeiErNei


I samarbeid med Amnesty bryter russen uvitenhet og tabuer rundt voldtekt.

Sex er deilig, når du har lyst. Det er viktig at du har trygg sex, og at du beskytter deg mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Men det er minst like viktig at du har samtykkende sex. Du må være sikker på at den du har sex med virkelig samtykker til den seksuelle handlingen.

Hva er samtykke?

Samtykke betyr å uttrykke et tydelig ønske om å ville ha sex, enten gjennom ord eller handling. Har du sagt nei, eller på andre måter gitt uttrykk for at du ikke vil ha sex, så har du ikke samtykket. Men samtykke er mer enn fraværet av et nei. Samtykke er et tydelig ja, en aktiv bekreftelse.

Voldtekt = sex uten samtykke

En person som sover, eller som er som er bevisstløs på grunn av rus, kan ikke samtykke. En person som blir utsatt for vold, som er truet eller som av andre årsaker er i en presset situasjon, kan heller ikke samtykke. Du kan bare gi et oppriktig samtykke når du har en reell frihet til å velge.

Kritikk fra FN

Internasjonal rett er klar: sex uten samtykke er voldtekt! Dessverre er ikke norsk lov i overenstemmelse med menneskerettighetene. Ifølge norsk lov er det bare voldtekt dersom overgriper bruker vold eller opptrer truende, eller har sex med en person som er bevisstløs. At du har sagt klart ifra at du ikke ønsker å ha sex er ikke nok. Derfor mener Amnesty at loven må endres.

Også FN har ved flere anledninger kritisert Norge. Senest i november 2017 oppfordret FN norske myndigheter til å sørge for at straffeloven endres, slik at den tydelig fastslår at voldtekt er seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Et nei er nei, og skal respekteres – uansett.

Alvorlige konsekvenser

En voldtekt er et brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og en alvorlig kriminell handling. Det kan føre til store og noen ganger langvarige skader for den som er utsatt, inkludert angst, depresjon, konsentrasjonsproblemer og søvnvansker. Mange får også dårlig fysiske helse, med nedsatt immunforsvar og en økt mottagelighet for infeksjonssykdommer.

Voldtekt kan også få alvorlige konsekvenser for den som begår overgrepet. Minimumsstraffen for voldtekt til samleie er tre år. Norsk Høyesterett har bestemt at normalstraffen for voldtekt skal være fire år. Dette gjelder både for overfallsvoldtekt og såkalt festrelatert voldtekt. Har du voldtekt på rullebladet mister du også muligheten til å velge utdanning og yrker som krever plettfri vandelsattest.

Jenter særlig utsatt

Det er særlig kvinner som blir utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt. Derfor betegnes voldtekt som en form for kjønnsbasert vold mot jenter og kvinner.

I Norge har hver tiende kvinne vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten ble utsatt for voldtekt før de fylte atten år. Også menn blir utsatt for voldtekt, men i langt mindre omfang. 

bilde russ neiernei 2

Tausheten må brytes

Flere jenter har fortalt hvordan de blir hengt ut i sosiale medier og utstøtt av vennekretsen etter en voldtekt. Dette er en viktig grunn til at mange jenter aldri forteller om overgrepet de har vært utsatt for.

Den som er utsatt for voldtekt har aldri ansvaret. Vi må bryte tausheten og tabuene rundt voldtekt, og tydelig plassere skyld og ansvar for overgrepet der det hører hjemme – hos overgriperen.

Russen tar ansvar

Amnesty International er stolte av samarbeidet med russen og russens organisasjoner i vår kampanje mot voldtekt. Russens aktive engasjement i Amnestys NeierNei-kampanje er med på å skape tydelige holdninger som forebygger voldtekt og andre seksuelle overgrep blant russen.

Vi håper at mange russ vil stryke #NeierNei-merket på russedressen til våren. Men allerede nå er det mulig å ta et tydelig standpunkt. Spør når du er usikker om samtykket er på plass. Ta til motmæle når noen henges ut i sosiale medier. Og bry deg om det vennene dine gjør.

 

Stopp voldtekt – nei er nei!